html templates

ZALUKAPLAST d.o.o.

Uputa za ugradnju vrenjače na inox bačvu

Mobirise

1. 

Na poklopac INOX bačve probušiti rupu promjera 24 mm. Utaknuti nosač vrenjače u rupu tako da je brtva sa gornje strane i zatim zategnuti maticom

Mobirise

2. 

Nakon ulijevanja mošta, poklpac INOX bačve zabrtviti folijom ( stretch )

Mobirise

3. 

U otvor nosača, utakniti vrenjaču. Naliti vode do oznake na tijelu vrenjače

Mobirise

4. 

Nakon procesa vrenja, ukloniti foliju, otvor nosača vrenjače zatvoriti čepom

Alatnica : projektiramo i izrađujemo alate za
preradu plastomera, alate za štancanje.
Brizganje proizvoda od plastomera do 250 gr. 

ZALUKAPLAST d.o.o.  - osnovano 1972 g.

HR - Zagreb